K ö z l e m é n y

 

Továbbra is érthetetlennek tartja a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács (MSZSZT) a vendéglátós szakmai szervezetek részéről az ellene folytatatott lejárató akciót, mellyel félretájékoztatják a vendéglátósokat és a közvéleményt.

Magyarországon a törvényeket, illetve jogszabályokat a Magyar Parlament és a Kormány hozza nem, pedig az MSZSZT.

A feketegazdaság jelenléte a magyar gazdaságban köztudott. A termékérték és a magas adóterhelés miatt a szeszipar és a szeszesital-forgalmazás fertőzöttsége, a múltban kialakult állapotok következményeként az átlagnál magasabb, és érinti a termék-előállítás és forgalmazás valamennyi fázisát.

A szeszipar területén számos jelentős szabályozási és hatósági lépés történt a feketegazdaság csökkentése érdekében, az egyedileg sorszámozott zárjegyek bevezetésével, a termék-előállításhoz kirendelt állandó felügyelet alkalmazásával, vagy az adóraktárak rendszerének kialakításával.

A jelenleg vitákat kiváltó – helytelenül standolásnak nevezett valójában – összevont készlet-nyilvántartási szabályt a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács a feketegazdaság további kiszorításának kormányzati törekvéseként tudja értelmezni. A részletekről történő állásfoglalások tekintetében a Szövetség meg kíván maradni a szeszesitalok előállítását és forgalomba helyezését érintő közvetlen kérdéseknél, mint például a közelmúltban bevezetett napi jelentés a zárjegyfelhelyezésről, a gyártási veszteségnormák újraszabályozása vagy a speciális pálinkazárjegy bevezetése.

Véleményünk szerint a vendéglátós szakmai szervezetek az összevont készletnyilvántartással kapcsolatos szakmai vitáikat nem a Szeszipari Szövetséggel, hanem a kormányzattal kell, hogy lefolytassák.

A kialakult helyzet az MSZSZT számára azzal a tanulsággal szolgál, hogy kívánatos volna a különböző iparágak szakmai szervezetei közötti rendszeres konzultáció, mely alapul szolgálhatna átfogó javaslatok vagy állásfoglalások kialakítására. Szövetségünk készen áll más szervezetek feketegazdaság elleni javaslatait megtárgyalni és elfogadás esetén azt képviselni.

 

A legális szeszipar nem áll szemben a legális vendéglátó–iparral.

 

Budapest, 2009. január 28.

 

Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács