Állásfoglalás a szeszesitalok forgalmazásáról

 

A Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács áttekintette az elmúlt időszak azon adóváltozásait, amelyek a szeszesitalokat érintették, és az alábbi ajánlást fogalmazza meg tagjai és az iparági partnerek (egyéb gyártók, forgalmazók és kereskedők) részére.
 

A szeszesitalokat terhelő közvetlen adók (jövedéki adó és ÁFA) 2006. évi többszöri módosításai megnehezítették és megnehezítik a valós forgalmi adatok követését, ezért indokolt, hogy az iparág a nemzetközi számviteli gyakorlatnak megfelelően az adóktól teljes mértékben letisztított *Net Turnover = Nettó forgalom" alapon számoljon. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a jövedéki adót is az ÁFA-hoz hasonlóan külön tételként lehessen számításba venni.

 

Javasoljuk ezért az iparági szereplőknek, hogy kimutatásaikat az ÁFA és a jövedéki adó levonásával képzett *Nettó forgalom" szerint készítsék el belső és egymás közti elszámolásaikban. Kívánatos lenne, hogy a számviteli/számlázási rendszerek átállításával már az alapbizonylatok (számlák) szintjén megtörténjen ez az elkülönítés, vagyis a számlák is az ÁFA-hoz hasonlóan külön tételként mutassák a felszámított és továbbterhelt jövedéki adó mértékét. A számlák formátumának átállítása külön sorokra ma is megengedett, ez nem lehet gátja az előrelépésnek.

 

 

Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács