V. HunDeszt Pálinkaverseny - Felhívás

 

 

F E L H Í V Á S

az

V. HunDeszt Nemzeti Pálinka- és Nemzetközi Párlatversenyre

Rendező:

Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács

Támogató:

Agrármarketing Centrum 

Nevezési feltételek: 

A versenyen részt vehetnek azok a pálinka és párlat (100 % gyümölcsalapú desztillátum) minták (továbbiakban: minták), melyek a származási ország előírásainak megfelelnek.  

A versenyre nevezhetnek pálinka és párlatfőző vállalatok, egyéni pálinka és párlatfőzetők, és (a gyártó hozzájárulásával) kereskedő  szervezetek. 

A versenyre való nevezéshez a résztvevőknek nyilatkozniuk kell a minta által képviselt pálinka-, illetve párlattétel mennyiségéről. A pontos mennyiséget a nevezési lapon kell közölni. 

A versenyen való részvételhez a nevezőknek mintánként be kell fizetniük a verseny Rendezője által előírt nevezési díjat.

 

   A nevezési lap tartalma alapján a nevező a nevezési díj befizetését követően 3 palack – palackonként minimum 0,5 dl mennyiségű –, vagy 4 palack – palackonként minimum 0,35 dl mennyiségű – mintát juttat el a Rendező részére, az általa megadott címre, és meghatározott időpontra. A nevezés csak a nevezési díj befizetése valamint a minták beérkezése után tekinthető elfogadottnak. 

Minden egyes minta analízisre kerül, mely az alábbi adatokat állapítja meg:

A Rendező  fenntartja magának a jogot, hogy a mintákból szúrópróbaszerűen alkoholeredet vizsgálatot végeztet (a cukorpótlás cefrézéskori kiszűrésére). 

A minták vizsgált paramétereinek meg kell felelniük a vonatkozó EGK (EU) és a hazai rendeletekben előírtaknak, valamint az Élelmiszerkönyvi előírásoknak. Amennyiben a minta nem felel meg ezen előírásoknak, az a versenyből való automatikus kizárást vonja maga után. 

A benevezett termékekről – a kereskedelmi forgalomban kapható  palackot ábrázoló – fotót kérünk küldeni (amennyiben lehetséges). A kapott fotókat a verseny honlapján a díjátadást követően fogjuk elhelyezni, ezáltal is segíteni a versenyben résztvevő legjobb minőségűnek ítélt italok megismertetését a fogyasztókkal. A fotókat lehetőleg jpg, vagy tiff formátumban, de mindenképpen digitális formátumban várjuk a nevezéssel együtt, de legkésőbb a minta leadásáig!

 

 

Nevezési díj: 

      első  minta     10 000.- Ft+áfa

      második minta    15 000.- Ft+áfa

      harmadik minta    20 000.- Ft+áfa

      negyedik minta    15 000.- Ft+áfa

      ötödik, hatodik minta    10 000.- Ft+áfa

      hetediktől a tizenötödik mintáig    7 000.- Ft+áfa

      tizenhatodik és minden további minta 20 000.- Ft+áfa 

Egyéni főzetők: 

      mintánként       7 000.- Ft+áfa 

Fizetési mód: 

A nevezési lap beérkezését követően, a szervezéssel megbízott PoliKomm Bt által kiállított számla alapján átutalással az OTP 11705008-29904738 számlára, vagy a minta leadásakor kiállítandó számla ellenében készpénzfizetéssel. 

Nevezés módja, időpontja: 

A mellékelt jelentkezési lapot kérjük pontosan, géppel szíveskedjenek kitölteni és visszaküldeni a versenyt Rendező Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács részére az alábbi címre:

Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács

1095 Budapest, Soroksári út 26.

telefon: (36 1) 476 2332

       fax: (36 1) 476 2322

e-mail: mszszt@szeszipar.hu  
 

Nevezési határidő: 2009. december 10. 

Termékleadási határidő: 2010. január 11. 16.00 óra.

Helye: 1095 Budapest, Soroksári út 26. (MSZSZT Székhelye)

Számla szám: 
 

Fontos:

A késve leadott mintákat nem áll módunkban átvenni!

Azt a nevezést, amelyhez nem érkezik be a megadott határidőre a megfelelő  mennyiségű minta, érvénytelennek tekintjük!

Csak azt a mintát vesszük  át, amely maradéktalanul megfelel a Szabályzatban és a Felhívásban megadott paramétereknek, valamint előzőleg hivatalosan, határidőre beneveztek a versenybe és kifizették a nevezési díjat (előzetesen átutalással, vagy legkésőbb a minta leadásakor készpénzben). Az átutalással befizetett nevezési díjnak legkésőbb 2010. január 10-ig be kell érkeznie a megadott bankszámlaszámra.

 
 

 

Bírálat:

 

A minták  értékelése 20 pontos bírálati lapon történik az alábbiak szerint:

 

Illat tisztaság  hibátlan (max. 3 pont)

Illat karakter: élénkség, frissesség, intenzitás és fajtajelleg illatban (max. 5 pont)

Íz tisztaság hibátlan (max. 3 pont)

Íz karakter élénkség, frissesség, intenzitás és fajtajelleg ízben, testesség, csípősség, szúrósság (max. 5 pont)

Harmónia, tartósság: benyomások, kóstolás után (max. 4 pont)

 
 

Díjak:

 

A HunDeszt Nemzeti Pálinka- és Nemzetközi Párlatverseny Kitüntető Oklevéllel elismert pálinkák és párlatok kategóriájában arany -, ezüst - és bronzérmek kerülnek odaítélésre.

 

Az egyes kategóriákban – amelyekben legalább három nevező legalább tíz mintája versenyzett, az aranyérmet nyert tételek közül, az összes bíráló, együttes visszakóstolását követően a legjobbat CHAMPION címmel jutalmazzák.

 

Amennyiben az egyéb gyümölcscsaládonként maradt még annyi tétel, melyekben összesen legalább három nevező, legalább tíz mintája versenyzett, akkor az aranyérmet nyertek közül a legjobbnak az összes bíráló a visszakóstolást követően, szavazással CHAMPION díjat ítélhet oda.

 

A Rendező  a versenyen CHAMPION címet, valamint az Arany, Ezüst, Bronz érem díjazást elért pálinkák számára az értékesítéshez engedélyezi a cím használatot, a nevezéskor megadott mennyiség mértékéig. Ennek igénylése a nevezési lapon előzetesen jelzendő.

 

Az a kereskedelmi főzde, amely legalább öt különböző kategóriájú mintával nevezett, és ellenőrizhetően tételenként min. 50 hlf mennyiséggel rendelkezik, és erről írásban is nyilatkozott, három kategória legjobb mintája – melyből legalább egy aranyérmes – pontozási eredményeinek átlaga alapján elnyerheti a legeredményesebb KERESKEDELMI főzde díjat.

 

Az az egyéni főzető, aki legalább két különböző kategóriájú mintával nevezett, az általa főzetett pálinkák közül, a két legjobb minta - melyből legalább egy aranyérmes - pontozási eredményének átlaga alapján elnyerheti a LEGEREDMÉNYESEBB EGYÉNI FŐZETŐ DÍJAT.

 

Holtverseny esetén a további nevezett pálinkák eredménye, illetve további holtverseny esetén a nevezett minták száma dönt.

 

A média meghívott képviselői az aranyérmet kapott pálinkák közül saját bírálatuk alapján MÉDIA KÜLÖNDÍJ-at adnak át. Média díjat csak az a pálinka nyerhet, melynek nevezője ellenőrizhető 50 hlf mennyiséggel rendelkezik az érintett pálinkából és erről írásban is, nyilatkozott.

 

A CHAMPION DÍJRA és MÉDIA KÜLÖNDÍJRA jelölt termékeket, valamint a LEGEREDMÉNYESEBB KERESKEDELMI FŐZDE által benevezett valamennyi terméket az Előkészítő  Bizottság, szakemberek bevonásával a bírálat és az eredményhirdetés közötti időszakban, a nevező által megadott helyen ellenőrzi.